Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva på Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi jobbar också särskilt med destruktiva relationer och vid behov med frågeställningen kring kriminalitet.

Placeringar

Placering enl. SOL, §27 LVM, LVU, kontraktsvård eller vårdvistelse §56 KVA.

Arbetssätt

Kvinnobehandlingen Leva arbetar från kvinnans behov och utsatthet med en helhetsyn som ger balans mellan kropp, själ och psyke. Vi gör en tillfrisknandeplan, STÄRKER DET FRISKA och lär ut att det finns en ny livsstil med medvetna VAL. Det gäller att skapa sig ett GOTT LIV.

I behandlingen ingår att vi fördjupar oss i relationsproblematiken utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på destruktiva relationer. Relationer där det förekommer misshandel, kränkningar och våld psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Kriminalitet och kriminella nätverk är också en fördjupningsdel och vid behov arbetar vi särskilt med detta.

Metod 12-stegsbehandlingen på Kvinnobehandlingen Leva

 • Motivationsmånad, 1 månad
 • Primärbehandling, 3 månader (2 månader om du gått i motivationsmånad)
 • Förlängd behandling, 1-3 månader
 • Fördjupningsprogram för våldsutsatta kvinnor i misshandelsrelationer eller destruktiva relationer
 • Kriminalitetsprogram
 • Återfallsbehandling
 • Utsluss, 1-3 månader
 • Eftervård, strukturerade träffar en gång i veckan under ett år
 • Stödboende/Boendestöd i eget boende

Inriktning

Varje kvinna har en beroendeterapeut som ger individuell handledning och ansvarar för behandlingsplan, dokumentation och kontakt med remittent. Varje kvinna skriver på ett drogfrihetskontrakt, lämnar urinprover vid anmodan och går på minst tre tolvstegsmöten i veckan parallellt med behandlingen. Leva arbetar från en medicinfri linje.

Behandlingsprogram

 • Terapigrupp
 • Egna uppgifter, redovisningar
 • Föreläsningar
 • Stegarbete
 • Öronakupunktur
 • Självbild
 • Stresshantering, mindfulness
 • Fysiska aktiviteter, kreativt skapande
 • Veckoschema med lektioner, föreläsningar, redovisningar samt schemalagda aktiviteter och nätverksmöten.

Vid behov enskilda samtal med beroendeterapeut eller KBT-terapeut.

Målsättning och syfte

Vårt mål och syfte är att ge kvinnan redskap för att hantera beroendesjukdomen, utveckla en nykter/drogfri livsstil och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Boende

Personligt och omtyckt boende i villa nära Göteborgs C. Vi har 8 platser i sluten behandling, där man oftast delar rum två och två, och 6 platser i öppen vård. I vårt stödboende Leva Bo finns 4 platser i ett ombonat kulturhus i Gunnilse, Göteborg.

Vår personal – MI som förhållningssätt

Vår personal är specialutbildad på beroendepersonligheten och beroendeprocessen. Personalen utbildas i MI vilket är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som systematiskt tillämpas. Personalen får regelbunden handledning.

Övrigt

Leva är bemannat dygnet runt. Vi har ramavtal med över 100 kommuner. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL. Anhörigdagar anordnas regelbundet.