Neuropsykiatriska utredningar

Neuropsykiatrisk utredning, NP-utredning

Klienter i behandling hos oss kan få genomgå en neuropsykiatrisk utredning om det finns sådant behov och särskild överenskommelse träffas mellan klient, behandlingshemmet och remittenten. Remittenten lämnar i så fall ett utredningsuppdrag till behandlingshemmet.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Den neuropsykiatriska utredningen genomförs under fyra till sex veckor genom intervjuer och tester med klienten samt ofta också med personer i klientens närhet som familj, skola, sjukvården, socialtjänsten och andra som kan ha god kännedom om klienten.

Vem utför utredningen?

Utredningen genomförs av ett team med som ofta består av läkare, psykolog, sjuksköterska och terapeut. Behandlingshemmets personal och kontaktpersonen tar ansvar för klienten under utredningstiden och ser till att förutsättningarna är goda för klienten att genomföra utredningen.

Klienten deltar i det normala behandlingsprogrammet under utredningstiden

Utredningen förutsätter minst 4 veckors drogfrihet innan utredningen startar. Under den drogfria perioden för utredning (om sådan krävs innan utredning kan starta) och under själva utredningsperioden följer klienten parallellt det strukturerade behandlingsprogrammet på behandlingshemmet.

Vad är resultatet av utredningen?

Resultatet av utredningen redovisas i ett utlåtande som innehåller förslag till behandlingsinsats, andra stödinsatser samt eventuellt också medicinering.

Förutom att utredningsrapporten med djupare insikt om klientens problematik och förslag till behandling är en positiv effekt att de strukturerade utredningssamtalen med klienten och omgivningens engagemang stärker klientens motivation och minskar motståndet mot att ta emot hjälp.

För vem föreslås neuropsykiatrisk utredning?

  • Klienter med misstänkt eller konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Klienter som uppvisar symptom på samsjuklighet som depression, ångest och andra psykiatriska symptom
  • Klienter som har svårt att bygga och upprätthålla relationer med andra människor

Vad kostar en neuropsykiatrisk utredning?

Remittenten betalar för behandlingsplatsen i form av dygnsavgift. Därutöver tillkommer utredningskostnaden som antingen erläggs som engångssumma eller som förhöjd dygnsavgift. Kontakta vår föreståndare för mer information om exakta priser.