Personal

Personalen på Kraftaverks behandlingshem

Verksamheten leds av föreståndaren Lisbeth Björk. Lisbeth är utbildad socialpedagog och har också familjeterapiutbildning. Hon har lång erfarenhet av missbruksarbete och omvårdnad både i kommunal- och landstingsregi, som alkohol- och drogsamordnare samt från ledande befattningar på behandlingshem.

I personalgruppen om cirka nio personer finns bland annat följande kompetenser

  • Behandlingsassistenter
  • Alkohol- och drogterapeuter
  • Leg. sjuksköterska med psykiatri- och distriktsköterskekompetens
  • Leg. läkare, specialist i psykiatri
  • Utredningsteam omfattande leg. läkare, specialist i psykiatri med utredningsansvar tillsammans med leg. psykolog och arbetsterapeut
  • Präst
  • Socialpedagog och familjeterapeut

En konsultläkare har medicinsk beredskap.

Kraftaverks ledning

Lisbeth Björk

Föreståndare

Monica Granstedt

Behandlingsansvarig