Kraftaverk

HVB-hemmet Kraftaverk har sedan ett antal år specialiserat sig på män med missbruk, ibland med samtidiga psykosociala eller neuropsykiatriska funktionshinder t.ex. ADHD, ADD. Tankesättet och grunden är varsam 12-stegsbehandling. Behandlingsarbetet bedrivs med individfokus och med mycket personalstöd. KBT-baserade individuella samtal. Kraftaverk ligger i Gagnef i Dalarna med buss utanför dörren till bl.a. Falun och Borlänge, därifrån lätt att ta sig vidare med tåg eller buss.

Liten familjär miljö och små grupper

Till oss kommer män i åldern 18-55 år. Kraftaverk har 15 platser. Klienterna arbetar i små grupper som skapar familjär stämning och nära samarbete.

Boende

Klienterna bor i eget rum med handfat men delar dusch och toalett. Maten lagas av klienterna med hjälp av personal. Trevligt läge i Gagnefs Kyrkby där det nödvändigaste i form av affärer finns. Vi gör också stadsresor till bl a Falun, Borlänge, Mora och i samband med AA-/NA-möten tre gånger i veckan.

Se mer bilder på omkringliggande miljö, boenderum och gemensamma lokaler här.

Medicinering och sjukvårdskompetens, NADA

Vi kan ta emot klienter med medicinering under ansvarig läkare. Konsultläkare, specialist i psykiatri, besöker verksamheten regelbundet och vi har en ansvarig sjuksköterska.

Flera i personalen kan ge öronakupunktur enligt NADA-­modellen, vilket är en hjälp för många mot abstinens och postakut abstinens.

Behandlingsarbete

Dagtid behandlingsgrupper förmiddag och eftermiddag, ofta i små grupper. Därutöver mycket individuellt behandlingsarbete med stöd av personal och KBT-baserade individuella samtal. Programmet är mindre akademiskt/skolmässigt än traditionell 12-steg. För att stimulera klienterna till att ändra tankar och beteenden väljer vi ofta flera och kompletterande arbetssätt och metoder som t ex KBT eller MI.

Etisk rådgivning kompletteras bl a med präst som kommer för gruppsamtal varannan vecka och vid behov för individuella samtal.

Rutin och struktur

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag. Klienterna utför sysslor som matlagning i lag, städning, hantera ekonomi mm.

Kriminalitetsprogram

Kriminalitetsprogram genomförs dels som specifika veckor och byggs in i det löpande programmet.

MI

MI är ett synsätt som tillämpas och behandlingspersonalen utbildas i MI.

Personal och bemanning

Vårt behandlingsteam består av alkohol/drogterapeuter, socionomer och behandlingsassistenter. Vi har en läkare knuten till oss som gör medicinska bedömningar. Dessutom har vi tillgång till en etisk rådgivare med tystnadsplikt och familjeterapeut. Vi har bemanning dygnet runt alla årets dagar.

Goda kommunikationer

Kraftaverk ligger i utkanten av Gagnefs Kyrkby med buss utanför dörren och 10 minuter till tågstationen och därifrån goda kommunikationer till Borlänge, Falun, Uppsala, Stockholm, Gävle mm.

AA-/NA-möten

AA-/NA-möten är en viktig del i 12-stegsbehandlingen och normalt går klienterna på tre möten i veckan.

Placeringar

Till oss kommer klienter med placeringar som SoL, LVM, KVA men också via arbetsgivare eller på eget eller anhörigs initiativ.

Aktiviteter

Det ligger en skola bredvid där vi lånar gymnastiksalen, normalt en gång i veckan, och spelar innebandy, basket, inomhusfotboll samt har annan träning t ex redskaps- eller statisk träning. Vi har också yoga med professionell ledare på veckoschemat. Träningslokal finns i källaren för egen träning. Till helgen planerar vi gemensamt med klienterna en aktivitet, t ex besök på badhus.

Regler

Alla klienter skriver på ett kontrakt om regler vid ankomst. Gemensam tv och klientdator finns. Datorn används för att kunna utföra ärenden och för att kunna hålla god kontakt med familj och vänner. Drogkontroller görs regelbundet.