Hasslegården

Hasslegården tar emot män och kvinnor från 21 år och uppåt för kortare och längre placeringar med:

Psykiska funktionshinder
Samsjuklighet
Alkoholdemens
Trauma

 

 

 

 

Inriktning

Vi arbetar med ett salutogent synsätt, dvs vi utgår från det friska hos varje person och de resurser varje person har.

Språk

Vi tar emot personer med olika språkbakgrund. Vår personal speglar detta och vi har personal som talar t ex engelska, tyska, franska, spanska, ryska, polska, serbokroatiska, albanska, turkiska, arabiska och tigrinja.

Metod

Personalens handledning och aktiva närvaro syftar till att stärka individens autonomi i den dagliga livsföringen. Vår intention är att utöva ett kvalificerat socialt behandlingsarbete parallellt med ADL-träning, omvårdnad samt hälso- och sjukvård.

Vi arbetar i nära team varje boende, behandlingsansvarig läkare, kontaktpersonen, övrig personal på Hasslegården och remittent. Våra insatser baseras på den individuella genomförandeplanen, som gemensamt kommits överens om och som följs och omvärderas löpande. Vi försöker kombinera en stor individuell frihet och möjlighet för varje boende att kunna påverka sin vardag på Hasslegården samtidigt som vi arbetar med en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Allt för att göra vistelsen så bra och motiverande som möjligt. Våra boende skriver på ett kontrakt med vilka regler och rutiner som gäller på Hasslegården.

Genomförandeplan

Varje boende har en kontaktperson som hjälper till att planera och koordinera resurser för den boende. Brukaren och kontaktpersonen upprättar gemensamt en genomförandeplan där den enskildes mål och delmål formuleras. Det dagliga arbetet utgår från genomförandeplanen.

Målsättning

Genom ett strukturerat bemötande är vår målsättning att hjälpa individen till högsta möjliga grad av självständighet och tillsammans förbereda den enskilde för ett boende i hemkommunen.

Personal

Hasslegården är bemannat dygnet runt med vaken personal natt. Dagtid vardagar finns sjuksköterska i tjänst. Våra boende har regelbundet tillgång till konsultläkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri.

Aktiviteter, syssla

Vi har ett strukturerat veckoschema och aktiviteter ordnas på vardagar förmiddag och eftermiddag. Veckoschemat innehåller bl a fysisk träning, stadsresa, gemensam läsning, spel mm. Ibland går vi på bio eller konserter. Våra boende deltar efter önskemål och förmåga. På Hasslegården finns även gymnastiksal med tillhörande bastu samt matsal, mindre dagrum och samlingssalar.

Som en del i den dagliga träningen och för att bidra i det gemensamma boendet har också varje boende en egen syssla som den boende utför och tar ansvar för. Den individuella behandlingsplanen innehåller också mål för enskilda aktiviteter som promenad, simning, träning i vår gymnastiksal, sömnad, hushållsarbete etc.

Vår personal stöttar och motiverar både i de gemensamma aktiviteterna och i de enskilda.

Boende på Hasslegården som studerar eller har någon form av yrkesverksamhet/praktik etc stöttas också i detta av personalen som hjälper till med bl a struktur, logistik och sätta mål.

Boende på Hasslegården

Vi erbjuder våra boende enkelrum med egen toalett och dusch. Vi har också mindre lägenheter med pentry. Våra boende får om de önskar möblera med egna möbler, annars finns möbler att tillgå här. Alla bostäder är i markplan och omges av fina grönområden.