Personal

Personal på Fogdhyttans behandlingshem

Fogdhyttan har en erfaren personalgrupp om ca 20 anställda vilka har utbildningar som t ex sjuksköterska, KBT-terapeut, behandlingspedagogutbildning och undersköterska. Vår föreståndare är leg sjuksköterska och har lång erfarenhet av arbete inom missbruksvård.

Stark vårdkompetens

Vi har hög sjukvårdskompetens med sjuksköterska, undersköterskor och konsultläkare. Det finns sjuksköterska på plats vardagar kl. 07.00-16.00, därefter i beredskap. I konsultläkartjänsten ingår förutom regelbundna ronder även telefonberedskap dygnet runt.

Kompetensutveckling

Vi utbildar och utvecklar vår personal löpande. All behandlingspersonal har MI-utbildning och många i personalen har gått en orienteringskurs i ett KBT-baserat förhållningssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med personalens kompetensutveckling. Varje anställd har en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi ordnar gemensamma utbildningsdagar i relevanta ämnen. Vi har regelbundna brandövningar och utbildning i hjärt- och lungräddning.

MI som förhållningssätt

MI (motiverande samtal) är ett förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och är ett bra verktyg för att jobba med och öka klientens motivation. All tillsvidareanställd personal har utbildning i MI.

Handledning

All behandlingspersonal har också regelbunden handledning med utomstående samtalsterapeut samt minst en gemensam utbildningsdag per halvår.

 

Vår personalgrupp

Maria Osbeck-Jansson

Föreståndare, sjuksköterska

Elisabeth Persson

Administration, personal

Helen Jonsson

Undersköterska

Pia Borgwardt

KBT-terapeut

Dorota Hagberg

Behandlingspedagog

Anna Persson

Behandlingspedagog under utbildning

Sara Magnusson

Behandlingspedagog

Catarina Karlsson

Behandlingspedagog

Tove Jansson

Undersköterska

Emelie Holm

Kök, behandlingspedagog

Carina Olausson

Städ, fastighet

Satu Olsson

Undersköterska, natt

Anna-Karin Ekström

Undersköterska, natt

Björn Lindström

Behandlingsstöd, vikarie

Ditte Reijers

Behandlingsstöd, vikarie

Martin Mattsson

Undersköterska m. specialistkomp, vikarie

Therese Jonsson

Undersköterska, vikarie