Fogdhyttan

Välkommen till Fogdhyttans Behandlingshem, HVB

Ett behandlingshem för vuxna med beroendeproblematik. Vi arbetar utifrån ett KBT-baserat behandlingsprogram och en individuellt utformad genomförandeplan.

Läs mer här:

 Målgrupp och placeringar

Vår klientgrupp består av både kvinnor och män över 18 år i blandade åldrar. Vi tar emot klienter med pågående LARO-medicinering och medicinering för NP-diagnos. Vi har en hög sjukvårdskompetens vilket gör att vi kan ta emot personer med viss samsjuklighet, lättare fysiska skador och sjukdomar. Vi kan i vissa fall även erbjuda NP-utredning via konsult.

Placering enl. SoL, §27 LVM, kontraktsvård och vårdvistelse §56 KVA.

Behandlingstid

Behandlingsprogrammet är 3 månader, men både kortare och längre placeringar förekommer.