Om oss

Ägare, styrelse och ledning

Crispa är en privat ägd koncern som verkar i Sverige inom Vård och Behandling. Information om styrelse framgår här. Crispas ledning utgörs av VD samt av varje verksamhets föreståndare.

Kvalitet

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att försöka hålla en jämn och god kvalitet.  Vi arbetar förebyggande, vi arbetar med olika mätningar och vi arbetar med systematiska förbättringar. Vi upprättar en årlig verksamhetsberättelse där vi går igenom utfall inom olika områden samt åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig hos våra föreståndare och skickas till de remittenter och samarbetsparter som önskar.

Mätningar som ligger till grund för vårt kvalitetsarbete omfattar bland annat:

  • remittentenkäter – se respektive enhets hemsida för senaste resultat
  • brukarenkäter – tillhandahålls av respektive föreståndare vid förfrågan
  • patientsäkerhetsberättelser – tillhandahålls av respektive föreståndare vid förfrågan
  • medarbetarundersökningar.

Varje enhet arbetar självständigt med kvalitetsfrågor, genom Crispa erhålls stöd och support i bl a kvalitetsfrågor, kunskapsutbyte mellan bolagen och gemensam utbildning.

Personal

Crispa har ett 50-tal anställda och ytterligare ca 10 konsulter knutna till verksamheten. Av enheternas websidor framgår personal och konsulter knutna till den specifika verksamheten. Vi är anslutna till arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna och vi har tecknat kollektivavtal.

 

Ekonomisk information

För mer information om Crispas ekonomi, bolagsform, organisationsnummer och säte klicka här.
För mer information om Fogdhyttans ekonomi, bolagsform, organisationsnummer och säte klicka här.
För mer information om Hasslegårdens ekonomi, bolagsform, organisationsnummer och säte klicka här.
För mer information om Villa Levas ekonomi, bolagsform, organisationsnummer och säte klicka här.
För mer information om Kraftaverks ekonomi, bolagsform, organisationsnummer och säte klicka här.