Crispa

Crispa

Omtänksam och evidensbaserad vård

Crispa home

Verksamhet och organisation

Crispa AB är moderbolag i en koncern med dotterbolag som utgör affärsområdet Crispa Vård och Behandling och erbjuder kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete. Vårdverksamheten drivs i dotterbolagen Fogdhyttan, Hasslegården, Villa Leva och Kraftaverk. Crispa Vård och Behandling består sålunda av ett antal mindre enheter i södra och mellersta Sverige som verkar lokalt nära patienten och klienten samtidigt som den större gemensamma organisationen möjliggör att vi kan driva kvalitetssäkring av metoder samt kompetensutveckling.

Crispa Vård och Behandlings vision är att ge god vård och behandling anpassad till patienten och klientens behov. Hos oss utformas vården så att du blir sedd och respekterad. Du möts av kunnig och erfaren personal. Förutom lång och bred erfarenhet har de flesta av oss specifik kompetens inom ett område som vi brinner för. Vi är tillgängliga för dig.

Mer om vår organisationsstruktur, dotterbolag, ägare, ledning, kvalitetsarbete, personal och ekonomi kan du läsa här.