Lediga tjänster

Inom koncernen finns för närvarande följande lediga tjänster (läs mer nedan)

KBT-terapeut, Fogdhyttans Behandlingshem, Filipstad
Beteendevetare / Behandlingsansvarig, Hasslegården, Mariestad
Timvikarier Villa Leva: Kvinnobehandlingen Leva och Leva Bo i Göteborg

 

KBT-terapeut, Fogdhyttans Behandlingshem, Filipstad

Fogdhyttan är ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Vi har ramavtal med mer än 150 kommuner och tar emot klienter från hela landet. Vårt behandlingsprogram är KBT-baserat och vi arbetar utifrån MI med motivation och återfallsprevention. Vi har miljöterapeutiskt förhållningssätt, vilket innebär att klienterna tar så stor del som möjligt av vardagens arbete med matlagning, disk, städ, snöskottning mm. Behandlingsinnehåll på Fogdhyttan är återfallsprevention, föreläsningar, kontaktpersonsamtal, miljöterapi, CRA, Sorgbearbetning och KBT-terapi. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt behandlingsprogram. Vi är ca. 20 anställda som arbetar tätt runt våra klienter.

Vi söker Dig som har adekvat utbildning, minst steg 1 inom KBT-utbildningen, som har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt. Du ska kunna arbeta självständigt, vara flexibel, ha tålamod och god samarbetsförmåga. Vi erbjuder regelbunden handledning med extern konsult.

Du kommer ingå i vårt behandlingsteam som idag utgörs av 2 KBT-terapeuter och 3 behandlingspedagoger som tillsammans med all annan personal arbetar tätt runt den enskilde klienten. Vi utvecklar ständigt vårt behandlingsprogram. Arbetsuppgifter som KBT-terapeut innefattar bl.a. terapisamtal, föreläsningar, träning i sociala situationer, motiverande insatser etc.

Övrigt:

  • B-körkort krävs.
  • Provanställning i 6 månader.
  • Tillsvidare anställning.
  • Kollektivavtal finns.

Sök senast 28 februari 2018.

Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden!
Skicka gärna ansökan via mail: elisabeth@fogdhyttan.se
Adress: Fogdhyttans Behandlingshem, 682 91 Filipstad
Telefon: 0590-501 50, fråga efter Elisabeth, personalansvarig eller Maria, föreståndare.

 

 

 

 

Beteendevetare / Behandlingsansvarig
Hasslegården, Mariestad

Hasslegården bedriver kvalificerad behandling av vuxna klienter med psykiatrisk problematik inkl. missbruk. Uppdragsgivare är bl a socialtjänst, vuxenpsykiatrin och kriminalvården. Metoden är kognitiv beteendeterapeutisk (ÅP, MI, KBT) och arbetssättet teambaserat och integrerat med kompetenser som läkare, sjuksköterska, och behandlingsassistenter/skötare. Hasslegården arbetar med ett salutogent synsätt, dvs vi utgår från det friska hos varje person och de resurser varje person har. Personalens handledning och aktiva närvaro syftar till att stärka individens autonomi i den dagliga livsföringen. Vår intention är att utöva ett kvalificerat socialt behandlingsarbete parallellt med ADL-träning, omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Efter bedömning och skattning upprättas individuell genomförandeplan med behandlingssessioner och aktiviteter/sysselsättning som anpassas efter den boende. Gruppaktiviteter i den mån de boende klarar och har motivation. Mycket ADL-träning.

Din uppgift är att planera och leda behandlingsarbete och aktiviteter/sysselsättning, hålla behandlingssessioner enskilt och i grupp, såväl själv utföra som stötta behandlingspersonal/skötare i kontaktmannaskap, upprättande av genomförandeplaner, journalföring/dokumentation, rapporter, avstämningsmöten med remittent och annan vårdpersonal mm.

Du ska ha förmåga och intresse att övergripande organisera det sociala arbetet på Hasslegården omfattande bl a behandlingssessioner, aktiviteter/sysselsättning, genomförandeplaner, planering, samtal, journalföring, rapportering mm. Du ska såväl kunna utföra arbetet själv som att lära och stötta övrig personal i det individuella sociala arbetet. Du har god förmåga att engagera och motivera såväl personal som klienter. Du ska vara flexibel, problemlösande och socialt kompetent samt ha en uttalad kvalitetsmedvetenhet och god förmåga att planera och organisera ditt, men även andras arbete. Du har genom ditt arbete en daglig kontakt med såväl personal som klienter. Du arbetar i team med erfaren sjuksköterska, undersköterskor och behandlingspersonal.

Kvalifikationer

Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom socialt arbete

Meriter

Psykosocialt arbete
Missbruksvård
Psykiatrisk vård

 

Timvikarier Villa Leva: Kvinnobehandlingen Leva och Leva Bo i Göteborg

Just nu har vi hög beläggning och söker extra personal.

Du arbetar i team med övrig personal och du stöttar i alla förekommande göromål på behandlingshemmet och på vårt stödboende. Dagarna är strukturerade utifrån dagsprogram och klienternas genomförandeplaner och aktiviteterna är varierande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet. 

 

Kvalifikationer

Vi tror att du har minst YH behandlingsassistentutbildning eller liknande. En timtjänst kan också passa dig som studerar t ex till jurist, socionom eller beteendevetare. Vi tror att du brinner för att göra skillnad för kvinnor med missbruksproblematik.

Vi söker dig som är flexibel, lojal och står med båda fötterna på jorden. Du tycker om ett varierat och tidvis högt arbetstempo, att du trivs med att arbeta i team och att du kan arbeta ensam kvällar och nätter.

Vi vill att du är bra på svenska i tal och skrift.

Tjänsten innebär resor, så B-körkort är nödvändigt.

Maila din ansökan med CV till: jane@villaleva.se.
Du kan också ringa vår verksamhetschef Jane Åkerström på 031-48 48 88.